Клијенти

Канцеларија заступа велике корпорације, мала предузећа, физичка лица и предузетнике из Србије и са простора бивше СФРЈ (посебно Словеније и Хрватске), а наши клијенти су и компаније из Израела, Аустрије, Швајцарске, Бугарске, Италије итд.